ទូរទស្សន៍ LED Samsung UA50RU7100KXXT

SKU : 50003
US $599.00

Availability: Out of Stock

Condition: New

Category: Consumer & Electronics

Tel: 015 77 55 53

លក្ខណៈទូទៅ ទូរទស្សន៍ LED Samsung UA50RU7100KXXT

- ប្រភេទទូរទស្សន៍ Smart Tivi, Tivi HDR, Tivi 4K

- Bluetooth មាន (ក្ដារចុច, កាន់ដៃហ្គេម)

- ប្រភេទទូរទស្សន៍ Smart Tivi

- បច្ចេកវិទ្យាបង្ហាញរូបភាព UHD Processor, Game mode, HLG, Mega Contrast, UHD Engine, UHD Dimming, Digital Clean View, PurColor, Contrast Enhancer

- ថាមពលប្រើប្រាស់ 135W

- ប្រព័ន្ធដំណើរការ - មាតិការ Tizen OS

- ភ្ជាប់ Internet Wifi បញ្ចូល​ស្រាប់ ច្រក LAN ភ្ជាប់​ខ្សែ​អ៊ីន​ធឺណែត

- ទំហំអេក្រង់ 50 inch

- ទំហំរួមទាំងជើង, ដាក់លើតុទទឹង 112.48 cm - កម្ពស់ 72.88 cm - កម្រាស់ 26.13 cm

- កម្មវិធីមានស្រាប Youtube, Netflix, កម្មវិធីរុករក​វេបសាយ, ឃ្លាំង​កម្មវិធី

- កម្រិតបង្ហារូបភាព 100 Hz

- កម្រិតបង្ហាញ Ultra HD 4K

- ល្បឿនរូបភាពក្រុមហ៊ុន​មិន​ប្រកាស

- រន្ធ HDMI 3 រន្ធ

- ទម្ងន់ có chân 17.7 kg

- រន្ធ AVមានរន្ធ Composite និងរន្ធ Component

- កម្មវិធីពេញនិយមអាច download បន្ថែម Apple TV, Clip TV, FPT Play, Fim+, MyTV, Nhaccuatui, Spotify, ZingTV

- ទំហំមិនរួមជើង, ព្យួរជញ្ជាំងទទឹង 112.48 cm - កម្ពស់ 65.02 cm - កម្រាស់ 5.91 cm

- អេក្រង់ពី 44 - 54 inch

- រន្ធបំពងសម្លេងរន្ធ Optical (Digital Audio Out), HDMI ARC

- បច្ចេកទេសបំពងសម្លេងDolby Digital Plus

- USB 2 រន្ធ

- ទម្ងន់មិនរាប់បញ្ចូលជើង17.3 kg

- បញ្ជាទូរទស្សន៍តាមទូរស័ព្ទដោយកម្មវិធី SmartThings

- អត្ថប្រយោជន៍ បញ្ចាំងអេក្រង់តាម Airplay 2, តភ្ជាប់អូប៉ាល័រតាមរយៈ Bluetooth, បញ្ចាំងអេក្រង់ទូរស័ព្ទឡើងទូរទស្សន៍ (គ្មាន​ខ្សែ), ប្រើបានកណ្ដុរ, ក្ដារចុច, មើល​ភាពយន្ដ​អនឡាញ​លើ​ទូរទស្សន៍, បញ្ជាបានដោយទូរស័ព្ទ, មើល​ភាពយន្ដ​ មើលរូបភាព ស្ដាប់​ចម្រៀង​ពី USB

- សរុបសម្លេងបាស់20W (speaker 2, ម្ខាង 10W)

- ផលិតនៅវៀតណាម

- ភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទ-ថេបប្លេត មិនចាំបាច់ខ្សែបញ្ចាំងស្លាយ Screen Mirroring, បញ្ចាំងស្លាយ qua AirPlay 2

- សារធាតុគែម​លោហធាតុ ជើងទម្រ​ប្លាស្ទីក

- ភ្ជាប់ជាមួយក្តារចុច - mouse អាចតភ្ជាប់ (ប្រើបានល្អជាងគេគឺឡើង website)

- ឆ្នាំផលិត2019

- Digital Terrestrial Television DVB-T2
The payment can be made in term and condition.

There two main kinds of payment method:

Cash on Delivery Bank or Money Transfer Agency
1. You can payment direct with delivery team 1. You can pay throught payment condition as below
    - COD when delivery product to you     - Wing, eMoney, True Money, Lyhour
      - ABA Bank, Pipay
      - VISA, Master Card
  2. ECAMMall Payment Gateway
      -  ECAMPay

Please contact to eCamMall customer service, if you feel do not clear regarding above description.

Returns & Refund is a guarantee provided by sellers for every product they sell on eCamMall.com.
When you receive a product that was bought and paid for on our site, and you find it is not as described or is of low quality, you can contact the seller to resolve these problems (according to the seller's set of returns guarantees).You will then be able to request a full refund and return the item, or keep the item and agree a partial refund with seller.

Scope of Guarantee

All products on eCamMall.com have the Returns & Refund guarantee. Any product bought through the site is protected if the items you received are not as described.

The following situations are not included:
1. An item you claim is not as described, but the seller can prove that it is.
2. Items are as described, but you no longer want them (unless the seller offers Easy Returns)

Guaranteed Protection Period

You can submit refund requests up to 15 days after your order has been completed. You can do this by opening a dispute in the order details page. Please note that you can only open one dispute per order.

Conditions for Submitting Refund Requests

You can submit refund requests up to 15 days after your order has been completed. You can do this by opening a dispute in the order details page. Please note that you can only open one dispute per order.

Return Shipping Fee

If you agreed with the seller to return your item, please also check the seller’s shipping terms. If the seller pays the return shipping fee, please make sure you first agree on the shipping method and how the seller will pay you back the shipping fee.

Messenger